ครูณัฐพล

NATTAPON’s Blog

กุมภาพันธ์ 9, 2015 // 0 Comments

เว็บบล็อกของคุณครูณัฐพล บัวอุไร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [...]