การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เพาะเห็ดกับครูศุภพงษ์

กุมภาพันธ์ 9, 2015 // 0 Comments

ใครว่าครูเกษตรจะใช้ ICT ไม่ได้ล่ะครับ ดูคุณครูท่านนี้เป็นแบบอย่างเสียก่อน นั่นคือคุณครูศุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล ครับ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด และการเกษตรด้านต่างๆ อีกมากมาย [...]

NATTAPON’s Blog

กุมภาพันธ์ 9, 2015 // 0 Comments

เว็บบล็อกของคุณครูณัฐพล บัวอุไร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [...]